Privacy Policy

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en het hele onderwerp van gegevensbescherming zeer serieus. Uiteraard houden wij ons aan alle toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens. Als onderdeel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen we u informeren welke gegevens we verzamelen tijdens uw bezoek en hoe deze gegevens precies worden gebruikt:

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsregels is:

Peggy Opitz
Wickenkamp 10
D-59519 Möhnesee

Telefoon: +49 (0) 176 311 750 51
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Algemene informatie over gegevensverwerking

2.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een ​​functionele website en onze inhoud en diensten te bieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2.2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1, verlicht. een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, art. 6 par. 1 lit. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, artikel 6, lid 1, lit. c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, wordt artikel 6, lid 1, verlicht. d GDPR dient als de wettelijke basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerdere belang, wordt artikel 6, lid 1, lit. f AVG als wettelijke basis voor verwerking.

2.3. Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien hierin door de Europese of nationale wetgever is voorzien in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.

3. Levering van de website en aanmaken van logfiles

3.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • (1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • (2) Het besturingssysteem van de gebruiker
 • (3) De internetprovider van de gebruiker
 • (4) Het IP-adres van de gebruiker
 • (5) Datum en tijd van toegang
 • (6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
 • (7) Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

3.3. Doel van gegevensverwerking

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens worden in deze context niet beoordeeld voor marketingdoeleinden.

Ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

3.4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logfiles zijn opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

3.5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is bijgevolg geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar aan te tekenen.

4. Gebruik van cookies

4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 • (1) Taalinstellingen
 • (2) Inloggegevens (alleen voor geregistreerde gebruikers)
 • (3) Sessie-ID
 • (4) Gebruik van websitefuncties, zoals online boekingen, het invullen van formulieren of het gebruik van YouTube-videofuncties.

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd met behulp van technische maatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de toegangsgebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Het plaatsen van cookies door onze website kan worden voorkomen door de instellingen van de betreffende internetbrowser. Reeds ingestelde cookies kunnen met een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als het instellen van cookies in de betreffende internetbrowser is gedeactiveerd, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een informatiebanner gebruikers over het gebruik van cookies en verwijst naar deze privacyverklaring. Alleen noodzakelijke cookies zijn vooraf geselecteerd, cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn voor analyse door Google of voor andere reclamedoeleinden, worden standaard uitgeschakeld.

U vindt een lijst met alle gebruikte cookies en hun functies in onze cookieverklaring .

4.2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

4.3. Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • (1) Registratie (alleen geregistreerde gebruikers): wanneer u zich registreert, worden uw toegangsgegevens in gecodeerde vorm opgeslagen als cookies om u automatisch te registreren wanneer u de pagina later bezoekt. In het inlogvenster kunt u de optie "Aangemeld blijven" gebruiken om te bepalen of deze cookies moeten worden aangemaakt.
 • (2) Sessie: De eerste keer dat u onze site bezoekt, wordt een nieuwe sessie gestart, die door een unieke cookie aan uw computer wordt toegewezen. Met sessies kunt u worden herkend tussen twee paginaweergaven en kunt u alle functies krijgen. Het is een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer de internetbrowser wordt gesloten.
 • (3) Diensten van derden: Het gebruik van externe diensten (bijv. Google Maps, YouTube) en het delen van inhoud op sociale netwerken of vergelijkbare websites kan leiden tot het maken van een cookie. Deze cookies worden niet rechtstreeks door ons gegenereerd, maar door de derde zelf.

De gebruikersgegevens verzameld via technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Ons legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

4.4. Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website verzonden. U heeft als gebruiker dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de verzending van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Raadpleeg de volgende lijst voor de juiste instructies voor het omgaan met cookies voor de internetbrowser die u gebruikt.

Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

5. Contactformulier en e-mailcontact

5.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staan ​​contactformulieren waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het invoermasker naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • (1) Voornaam en achternaam
 • (2) Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
 • (3) Telefoonnummer en / of mobiel nummer
 • (4) e-mailadres
 • (5) Informatie over de periode die u in onze vakantieappartementen wilt doorbrengen

Zogenaamde verplichte informatie wordt afzonderlijk als zodanig gemarkeerd .. Als verplichte informatie verzamelen we alleen de meest noodzakelijke informatie die we minimaal nodig hebben om de gewenste service te kunnen verlenen. Alle informatie wordt vrijwillig verstrekt door de gebruiker. Wanneer het bericht is verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Datum en tijd van verzending

Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt verkregen als onderdeel van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen. In dit kader worden de gegevens niet aan derden verstrekt. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

5.2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. een GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

5.3. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons alleen om de contactpersoon te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

5.4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens van het invoermasker van het contactformulier en die die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5.5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheden

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Het bezwaarschrift moet per e-mail of brief worden gestuurd naar:

Der Widerspruch ist per E-Mail oder per Briefpost zu richten an:

Peggy Opitz
Wickenkamp 10
D-59519 Möhnesee

E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons verwijderd.

6. Gebruik van OpenStreetMaps

Deze website gebruikt OpenStreetMaps om kaarten, locaties van ons vakantieappartement weer te geven en voor routeberekening. OpenStreetMap is een project opgericht in 2004 met als doel het creëren van een gratis wereldkaart. OpenStreetMaps verzamelt wereldwijd gegevens over wegen, spoorwegen, rivieren, bossen, huizen en al het andere dat vaak op kaarten wordt gezien. Omdat OpenStreetMaps de gegevens zelf verzamelt en niet kopieert van bestaande kaarten, heeft OpenStree Maps zelf alle rechten. Iedereen kan de OpenStreetMap-gegevens zonder licentiekosten gebruiken en naar eigen inzicht verwerken.

Door gebruik te maken van deze website, in het bijzonder door gebruik te maken van de routeplannerfuncties, verklaart u zich akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u heeft ingevoerd via OpenStreetMaps, een van haar vertegenwoordigers of derden.

Een Duitse vertaling van de gebruiksvoorwaarden van OpenStreetMaps (Open Database-licentie) is te vinden onder de gebruiksvoorwaarden van OpenStreetMaps .

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u onder de gegevensbeschermingsverklaring van FOSSGIS eV, het officiële lokale hoofdstuk en contactpersoon voor het OpenStreetMap-project in Duitsland.

7. Gebruik de 14-daagse weersvoorspelling

Deze website biedt gebruikers de weersvoorspelling voor oriëntatie over komende weersomstandigheden. De widget wordt geleverd door het weerportaal "14-tage-wetter Prediction.de", een service van FLASKO Media eK, Landsberger Strasse 8, 04157 Leipzig, Duitsland.

Door deze website te gebruiken, in het bijzonder door gebruik te maken van de weersvoorspellingsfuncties, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door FLASKO Media, een van haar vertegenwoordigers of derden.

U vindt de gebruiksvoorwaarden voor "14-tage-wetter Prediction.de" onder Gebruiksvoorwaarden voor "14-tage-wetter Prediction.de" .

U vindt gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in de gegevensbeschermingsverklaring van "14-tage-wetter Prediction.de" onder Gegevensbescherming voor "14-tage-wetter Prediction.de" .

8. Videoweergave op YouTube

We gebruiken de provider en technologie van YouTube om video's in te sluiten. YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

De video's zijn ingesloten in de modus voor uitgebreide gegevensbescherming. Zoals de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie te verzamelen over bezoekers van haar website. YouTube gebruikt deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Als u de video start, kan dit verdere gegevensverwerkingsbewerkingen veroorzaken. Daar hebben we geen invloed op.

Door gebruik te maken van deze website, in het bijzonder door gebruik te maken van de videofuncties, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u heeft ingevoerd door YouTube, een van zijn vertegenwoordigers of derden.

U vindt de gebruiksvoorwaarden voor YouTube onder Gebruiksvoorwaarden voor YouTube .

U kunt gedetailleerde informatie vinden in het gegevensbeschermingscentrum van google.de onder transparantie en opties , evenals in de gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf .

9. Rechten van de betrokkene

Als persoonlijke gegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

9.1. recht op informatie

U kunt bij de verantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u de volgende verantwoordelijke persoon opvragen:

 • (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • (2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • (3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 • (4) de geplande opslagduur van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
 • (5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • (6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • (7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • (8) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4, AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

9.2. Recht op rectificatie

U heeft recht op correctie en / of aanvulling jegens de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

9.3. Recht op beperking van verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • (1) als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
 • (2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan te verzoeken dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
 • (3) de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • (4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

9.4. Recht op annulering

Verplichting om te verwijderen

U kunt de gegevensbeheerder verzoeken om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en de gegevensbeheerder is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • (1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • (2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a of artikel 9, lid 2, verlicht. een AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • (3) Volgens Art. 21 lid 1 AVG en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking, of u dient een bezwaar in overeenkomstig Art. Art. 21 lid 2 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • (4) De persoonlijke gegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.
 • (5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • (6) De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

9.5. Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke uw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en acc. Artikel 17 (1) AVG verplicht hen om ze te verwijderen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, inclusief technische, om degenen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking te informeren die de persoonsgegevens verwerken die u als betrokkene verwerkt Persoon heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

9.6. Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is:

 • (1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • (2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het officiële gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke is geweest;
 • (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, lit. h en i en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • (4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden acc. Artikel 89, lid 1 van de AVG, voor zover het recht genoemd onder sectie a) de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig kan belemmeren, of
 • (5) om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

9.7. Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon hebt uitgeoefend, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, te informeren over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt onmogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om tegenover de verantwoordelijke geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

10.8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je hebt verstrekt aan de verantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. een AVG of artikel 9, lid 2, verlicht. een GDPR of op een contract acc. Art. 6 par. 1 lit. b AVG is gebaseerd en
 • (2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van officieel gezag dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

9.9. Recht op bezwaar

U hebt, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f AVG, om bezwaar aan te tekenen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer, tenzij hij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

9.10 Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

9.11. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridische gevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet bij het nemen van de beslissing

 • (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke persoon,
 • (2) is toegestaan ​​op basis van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden, evenals uw legitieme belangen of
 • (3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, verlicht. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om uw eigen standpunt te uiten en het beroep van de beslissing gehoord.

9.12. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR schendt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

10. Orderverwerking met externe providers (webhosting)

Er zijn contracten voor orderverwerking (AV) met de onderstaande internetproviders:

webgo GmbH
Wandsbeker Zollstr. 95
22041 Hamburg, Deutschland

Umfang, Art und Zweck der Tätigkeit: Internet-Service-Provider

First Colo GmbH
Hanauer Landstraße 291b
60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Umfang, Art und Zweck der Tätigkeit: Rechenzentrum (Standort Frankfurt)

CenturyLink Communications Germany GmbH
Rüsselsheimer Straße 22
60326 Frankfurt am Main, Deutschland

Umfang, Art und Zweck der Tätigkeit: Rechenzentrum (Standort Hamburg)

Mesos, Inh. Ralf Dreibrodt
Olpener Str. 143
51103 Köln, Deutschland

Umfang, Art und Zweck der Tätigkeit: Externer Linuxsystemadministrator

Weer Möhnesee

FilmTipp: